ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3ΟΥ ΓΕΛ ΧΙΟΥ
Προσέλευση και αποχώρηση
• Το 3ο ΓΕΛ Χίου αρχίζει τη λειτουργία του για όλες τις τάξεις του Λυκείου στις 08.00 π.μ. με την
πρωινή συγκέντρωση και προσευχή. Οι μαθητές και οι καθηγητές της πρώτης ώρας οφείλουν να
παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση στο προαύλιο του σχολείου.
• Μετά την έναρξη του μαθήματος οι μαθητές δεν γίνονται δεκτοί στην τάξη από τον καθηγητή της
πρώτης ώρας, με αποτέλεσμα να χρεώνονται με αδικαιολόγητη απουσία. Αν η καθυστέρηση οφείλεται
σε λόγους για τους οποίους δεν ευθύνονται, οφείλουν να απευθύνονται στον διευθυντή που θα κρίνει αν
θα μπουν στην τάξη.
• Για λόγους ασφάλειας κατά την πρωινή προσέλευση οι μαθητές δεν πρέπει να παραμένουν
συγκεντρωμένοι έξω από την είσοδο του σχολείου.
• Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι πόρτες της αυλής κλείνουν, και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται η
έξοδος των μαθητών χωρίς άδεια.
Παραμονή στο σχολικό χώρο
• Οποιοσδήποτε δεν ανήκει στη σχολική κοινότητα του 3ου Λυκείου δεν έχει δικαίωμα εισόδου και
παραμονής στο χώρο του σχολείου. Με εξαίρεση τους γονείς και κηδεμόνες που θα πρέπει να
απευθύνονται στη διεύθυνση του σχολείου.
• Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άσκοπα στο γραφείο των καθηγητών .
• Στο διάλειμμα, για λόγους υγιεινής, οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν από τις αίθουσες. Η παραμονή
τους στις τάξεις δικαιολογείται μόνο όταν είναι ασθενείς και πάρουν άδεια από τον εφημερεύοντα
καθηγητή.
Απουσία καθηγητή - κενό
• Σε έκτακτες περιπτώσεις όταν δεν γίνεται μάθημα σε κάποιο τμήμα λόγω της απουσίας του καθηγητή,
οι μαθητές του τμήματος δεν επιτρέπεται να ενοχλούν τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές που
διδάσκουν. Ο πρόεδρος του τμήματος πρέπει απευθύνεται στη διεύθυνση του σχολείου για να
ενημερωθεί για οδηγίες.
Έντυπα -διαφημίσεις
• Στο χώρο του Σχολείου εκτός των εγκεκριμένων από το ΥΠΕΠΘ δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία εντύπων
όπως και η εμπορία και διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος. Για αφίσες ή άλλο υλικό στους χώρους
του σχολείου οι μαθητές πρέπει να απευθύνονται στο Σύλλογο των καθηγητών και στη Διεύθυνση του
σχολείου.
Υποβολή προτάσεων και διεκδίκηση αιτημάτων
Οι εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων μπορούν να θέτουν τον προβληματισμό και τα θέματα που τους
απασχολούν και να διεκδικούν τα αιτήματά τους με σοβαρότητα και πάντα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας
τους των νόμων που ισχύουν.( 23.613/6/Γ2/4094/86 ΦΕΚ-619Β/25-9-86)

Σχολική Ζωή

1.Αγωγή και συμπεριφορά μαθητών
• Οι μαθητές έρχονται καθαροί και περιποιημένοι στο σχολείο με εμφάνιση που αρμόζει στην μαθητική
ιδιότητα.
• Στο χώρο του σχολείου οφείλουν να συμπεριφέρονται κόσμια να μην προκαλούν φθορές. Σε περίπτωση
πρόκλησης ζημιάς είναι υποχρεωμένοι να την αποκαταστήσουν αμέσως με δική τους επιβάρυνση.
• Η αμφίεση των μαθητών δεν πρέπει να προκαλεί το κοινό αίσθημα • Συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του σχολείου (εκδρομές, μαθητικές παρελάσεις, σχολικές γιορτές κλπ) και γενικά σε κάθε δραστηριότητα του Σχολείου.
• Δεν επιτρέπεται κανενός είδους χειροδικία, χρήση βίας και ύβρεις.
Ασφάλεια και υγιεινή
• Στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού. Η χρήση του κινητού μπορεί να επιβαρύνει την υγεία και να παραβιάσει τα ατομικά δικαιώματα των άλλων. ( Υ.Α 100553/4-9-2012)
• Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ στον σχολικό χώρο. ( Υ.Α. 88202/25-6-2009)
• Η χρήση των κοινόχρηστων χώρων γίνεται προσεκτικά και πολιτισμένα. Οι μαθητές οφείλουν να
διατηρούν την καθαριότητα μέσα και έξω από το κτίριο, ρίχνοντας τα απορρίμματα στους ειδικούς
κάδους και τα καλάθια που βρίσκονται στο κτίριο και στο προαύλιο
• Μετά την είσοδο στο σχολείο παραμένουν στο χώρο του σχολείου μέχρι την λήξη των μαθημάτων και
για κανένα λόγο δεν βγαίνουν στο δρόμο χωρίς την άδεια του εφημερεύοντα καθηγητή ή του διευθυντή..

2.Στο μάθημα
• Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στην τάξη τους, στο αντίστοιχο εργαστήριο ή τη βιβλιοθήκη χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το κτύπημα του κουδουνιού. εάν πρόκειται να απουσιάσουν
δικαιολογημένα ( συμμετοχή σε χορωδία , διαγωνισμούς κλπ) πρέπει πρώτα να ενημερώνουν τον αντίστοιχο καθηγητή του τμήματος.
• Στη διάρκεια της διδακτικής ώρας πρέπει να παρακολουθούν το μάθημα χωρίς να ενοχλούν τους συμμαθητές και τον καθηγητή. Δεν εγκαταλείπουν την διδασκαλία παρά μόνο με άδεια του καθηγητή,
και του διευθυντή.
• Στην τάξη απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών.
• Δεν επιτρέπεται η έξοδος από την τάξη για κανένα λόγο χωρίς την άδεια του καθηγητή.
3.Απουσίες
Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65)
-Όταν ο μαθητής συμπληρώσει 30 απουσίες, ο κηδεμόνας ενημερώνεται εγγράφως από το σχολείο.
-Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες το πολύ από την επιστροφή του μαθητή
στο σχολείο.
-Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι δύο συνεχόμενων ημερών απουσίες κάθε φορά και συνολικά
όλο το χρόνο μέχρι 10 ημέρες.
-Αν ο μαθητής απουσιάσει για λόγους υγείας περισσότερο από δύο ημέρες τότε για τη δικαιολόγηση των
απουσιών του χρειάζεται βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
-Ο μαθητής μπορεί να πραγματοποιήσει μέχρι 114 απουσίες από τις οποίες τουλάχιστον οι 64 πρέπει να
είναι δικαιολογημένες .
-Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της ημέρας, άδεια απουσίας σε μαθητή, για σοβαρούς λόγους, δίνεται
από τη δ/νση μετά από συνεννόηση με τους γονείς οι οποίοι παραλαμβάνουν το μαθητή και δικαιολογούν
τις απουσίες με τη διαδικασία που προβλέπεται.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι μαθητές απευθύνονται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.
Παραβίαση κανόνων – ποινές.
Π.Δ 104/1979
• Η παραβίαση νόμων και κανόνων λειτουργίας του σχολείου έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλονται
κυρώσεις . Αυτές μπορεί να είναι η απλή παρατήρηση, η επίπληξη, η ωριαία αποβολή, η αποβολή από μία μέχρι πέντε ημέρες, μέχρι και η οριστική απομάκρυνση από το σχολείο.

Καθήκοντα επιμελητών
• Ο υπεύθυνος τμήματος ορίζει δύο επιμελητές ανά εβδομάδα με αλφαβητική σειρά. Κατάλογος των επιμελητών τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, και αντίγραφό του κατατίθεται στη
διεύθυνση.
• Οι επιμελητές οφείλουν να παραμένουν κατά τα διαλείμματα στην τάξη και να μην επιτρέπουν τη είσοδο
σε κανένα. Είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στην αίθουσα.
• Είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας στην αίθουσα του αντίστοιχου τμήματος.
• Είναι υπεύθυνοι και αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά, γίνεται στη διάρκεια του διαλλείματος είτε
προέρχεται από μαθητές του σχολείου είτε από οποιονδήποτε άλλο.
• Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την αίθουσα. Εάν οι συμμαθητές τους δεν ανταποκρίνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή.
• Η ανάληψη καθηκόντων επιμελητή είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.
Καθήκοντα απουσιολόγων
• Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος με βάση την βαθμολογία
τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).
• Στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές και
ζητά από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας να ελέγξει και να προσυπογράψει το απουσιολόγιο. Μετά
τη λήξη του ωραρίου το παραδίδει για φύλαξη.
• Κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση του απουσιολογίου.
• Ο απουσιολόγος ελέγχεται από τον καθηγητή, τον υπεύθυνο, καθηγητή του τμήματος, και τον Διευθυντή.
Εξωδιδακτικές δραστηριότητες και σχολική ζωή
• την συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες (παρελάσεις, σχολικοί εορτασμοί, περίπατοι, εκδρομές) είναι αναγκαία καθώς τιμά τόσο το μαθητή όσο και το σχολείο.
• Τόσο οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, όσο και οι άλλες καινοτόμες δράσεις όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ , μπορούν να γίνονται με πρωτοβουλίες, και ιδέες των ίδιων των μαθητών.
• Για την ποιότητα της σχολικής ζωής απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των μαθητών. Η ομαλή λειτουργία του σχολείου εξαρτάται από τον πολιτισμό και το ενδιαφέρον όλων. Στόχος του σχολείου είναι να επικρατεί κλίμα ελευθερίας, δημοκρατίας, και πολιτισμού.
• Οι μαθητικές κοινότητες είναι ελεύθερες να οργανώνουν εκδηλώσεις και να παίρνουν πρωτοβουλίες για θέματα που τους αφορούν σε συνεννόηση με τους καθηγητές τους.