Ερευνητικές εργασίες 2012-13

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 -2013 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες από τους μαθητές μας. Πατήστε στο σύνδεσμο για να βρείτε αναλυτικά στοιχεία και υλικό των project

Το οικολογικό μας αποτύπωμα

Πειρατές στο Αιγαίο!