Ερευνητικές Εργασίες 2013-14

Κατά τη διάρκεια του έτους 2013 -2014 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες από τους μαθητές μας. Πατήστε στο σύνδεσμο για να βρείτε αναλυτικά στοιχεία και υλικό των project

Περί Διατροφής

Οι δρόμοι της μουσικής