Ερευνητικές Εργασίες 2014-15

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 -2015 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες από τους μαθητές μας. Πατήστε στο σύνδεσμο για να βρείτε αναλυτικά στοιχεία και υλικό των project

Του κόσμου τα αθλήματα