Πειρατές στο Αιγαίο !

Πειρατές στο Αιγαίο !

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές ασχολήθηκαν με την Πειρατεία στην περιοχή του Αιγαίου αλλά και γενικότερα. Συγκεκριμένα μελέτησαν την εμφάνιση και δράση των πειρατών στο Αιγαίο ανά τους αιώνες και τους συνέκριναν με άλλους στον Ελληνικό χώρο (πχ Μανιάτες) . Κατόπιν συνέκριναν τη δράση και τις πρακτικές τους με αυτές στον υπόλοιπο κόσμο. Διάβασαν και παρουσίασαν τις βιογραφίες των πιο γνωστών Ελλήνων και ξένων πειρατών. Συνέλεξαν αφηγήσεις και δρώμενα που υπάρχουν ακόμα με ρίζες παλιές και πειρατικές αλλά και παραμύθια και ταινίες που έχουν γυριστεί.  Οι μαθητές εμβάθυναν στον τρόπο ζωής των πειρατών , την οργάνωση και τους τύπους των πλοίων τους , την ιεραρχία , το φαγητό τους, τα όπλα τους  και τα λημέρια τους αλλά και τις τακτικές τους.

Ξεφεύγοντας απο τη θάλασσα, στην εργασία μελετήθηκαν και οι διαφορετικές μορφές πειρατείας όπως η διαδικτυακή, η ραδιοπειρατεία και η αεροπειρατεία.

Μπορείτε να βρείτε κάποιες από τις εργασίες των μαθητών εδώ.

 

Κρυμμένος Θησαυρός

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν μυστικές ερωτήσεις από την εργασία τους και τις προγραμμάτισαν σε visual basic για power point δημιουργώντας ένα παιχνίδι quiz το οποίο έπαιξαν όλες οι υποομάδες ταυτόχρονα. Η πιο γρήγορη ομάδα κέρδισε και το πειρατικό έπαθλο ολοκληρώνοντας έτσι την ερευνητική εργασία !

Μπορείτε να παίξετε κι εσείς το παιχνίδι τους κατεβάζοντάς το από εδώ. (Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη ερώτηση – διαφάνεια αν δεν απαντήσετε την τρέχουσα …..)