Η εφημερίδα μας!

Ο απώτερος σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η κατασκευή εφημερίδας από τους μαθητές. Αρχικά παρουσιάστηκαν στους μαθητές τεχνικά ζητήματα κατασκευής μιας έντυπης έκδοσης, όπως η στοιχειοθεσία και η εκτύπωση αλλά και οι οικονομικές παράμετροι. Αφού χωρίστηκαν οι ομάδες  κάθε μια ανέλαβε μια από τις ενότητες της εφημερίδας, αφού πρώτα προσέφερε στην τάξη έντυπες εφημερίδες τοπικές και πανελλήνιας εμβέλειας προς επεξεργασία. Οι τομείς που παρουσιάστηκαν ήταν τα πολιτιστικά θέματα, τα αθλητικά, και η οικολογία. Κάθε ομάδα επέλεξε τα θέματα που ήθελε να παρουσιάσει και ακολούθως μελέτησε διάφορα άλλα ζητήματα όπως οι ηλεκτρονικές εκδόσεις στη Ελλάδα και τον κόσμο, οι λόγοι διακοπής μιας έκδοσης, τα ένθετα, τα σκίτσα και οι γελοιογραφίες. Στα πλαίσια της εργασίας οι μαθητές επισκεφθηκαν την σχολική βιβλιοθήκη του 3ου ΓΕΛ Χιου αλλά και τη Βιβλιοθήκη Κοραή

 

όπου και αναζήτησαν  παλιές τοπικές εκδόσεις και άρθρα άλλων εποχών τα οποία και χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους.

Ολοκληρώνοντας την εργασία τους οι μαθητές συνέταξαν ερωτηματολόγιο το οποίο μοίρασαν στους κατοίκους της πόλης και αφορούσε τις αναγνωστικές τους συνήθειες ανά φύλο , ηλικία και μορφωτικό επίπεδο. Δείτε τμήμα της έκδοσης πατώντας στην εικόνα.