Ερευνητικές Εργασίες 2011-12

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 -2012 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες από τους μαθητές μας. Πατήστε στο σύνδεσμο για να βρείτε αναλυτικά στοιχεία και υλικό των project

Η εφημερίδα μας