Περιβαλλοντικά

Βρείτε υλικό και πληροφορίες  για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του σχολείου μας που υλοποιείται το σχολικό έτος 2016-2017.