Ερευνητικές Εργασίες 2016-17

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 -2017 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές εργασίες από τους μαθητές μας. Πατήστε στους συνδέσμους για να βρείτε αναλυτικά στοιχεία και υλικό των project.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΘΡΗΚΕΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ